Whisky en Whiskey

Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Website:

WhiskyenWhiskey.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit fouten (waaronder typfouten) in, of weglatingen uit deze WhiskyenWhiskey.nl website. Door de toegang tot en het gebruik van de WhiskyenWhiskey.nl website bevestigt Koper aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzen:

De verzendkosten worden, afhankelijk van de woonplaats van Koper, berekend in de check-out van de site en worden separaat vermeld vóór Koper afrekent.

Alle prijzen zijn in Euro’s en alle bestellingen worden afgerekend in Euro’s.
Goederen dienen volledig te zijn betaald, voorafgaand aan verzending. De Afterpay betaalmethode geldt hierop als uitzondering.
Genoemde prijzen voor alle aangeboden producten of diensten, zoals getoond op de site, zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Eventuele wijzigingen van de prijs zullen worden meegedeeld en bevestigd aan koper vóór verzending aan Koper om koper de mogelijkheid te geven de bestelling te annuleren.

Wettelijke bevoegdheid tot aangaan koop:

Koper moet de legale leeftijd hebben bereikt om alcohol te kopen, zowel in het land waar de koper de bestelling bevestigt als in het land van bestemming. Koper dient dit op de site te verklaren vóór afrekenen.

Verzending en bezorging:

WhiskyenWhiskey.nl verstuurt bestellingen, besteld via de webshop, in de regel binnen 48 uur. Uitzondering hierop kunnen bestellingen zijn van meer dan 10 producten ineens en wanneer bestellingen niet meer (voldoende) op voorraad zijn.

Alle aangeboden producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. WhiskyenWhiskey.nl kan de beschikbaarheid van producten niet garanderen.

Koper dient, direct na ontvangst van goederen door koper, alle items zorgvuldig te controleren en onmiddellijk per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van WhiskyenWhiskey.nl indien deze onjuist of onvolledig zijn.
In geval van ontvangst van beschadigde goederen, dient de Koper dit eveneens onmiddellijk per e-mail te melden aan WhiskyenWhiskey.nl. Koper stuurt de goederen niet terug, tenzij geïnstrueerd door WhiskyenWhiskey.nl en behoudt de goederen totdat Koper verdere instructies krijgt.
WhiskyenWhiskey.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor vertraagde of niet-levering van de goederen als gevolg van een verkeerd geleverd afleveradres.
Als een pakket door een van onze verzendpartners wordt teruggestuurd naar WhiskyenWhiskey.nl als gevolg van een onvolledig of onjuist door de Koper opgegeven afleveradres, dan zal WhiskyenWhiskey.nl de verzendkosten voor het opnieuw verzenden van het product in rekening brengen. Indien Koper niet wenst dat de goederen opnieuw worden verzonden, dan betaalt WhiskyenWhiskey.nl de waarde van de goederen aan Koper terug minus de oorspronkelijke verzendkosten.
WhiskyenWhiskey.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die nodig zijn voor een bepaalde datum en die niet arriveren bij koper binnen de vereiste tijd.
Navraag over de (nog) niet geleverde bestelling voor Nederland en België is mogelijk binnen 5 dagen na verwachte levering. Dit, in verband met de voorwaarden zoals onze verzendpartners die stellen. Een onderzoek naar jouw bestelling voor Nederland, België en de rest van de wereld kan alleen binnen 2 weken na de oorspronkelijk verwachte afleverdatum worden uitgezet. Een eventueel door jou in te vullen ontvangersverklaring die je op aangeven van onze klantenservice krijgt, dient dan ook binnen deze periode aan onze klantenservice te worden teruggestuurd.
Lokale belastingen en accijnzen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
WhiskyenWhiskey.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele bestellingen die in beslag worden genomen of in beslag zijn genomen door het niet voldoen van extra douaneverplichtingen door Koper.

Ongewenste goederen die correct werden geleverd zullen door WhiskyenWhiskey.nl vanwege veiligheidsredenen niet worden retour genomen. We bieden wel de garantie dat er samen met koper naar een goede oplossing wordt gezocht. Indien er voldoende informatie wordt overhandigt en er naar het oordeel van WhiskyenWhiskey.nl geen sprake is van grove nalatigheid of opzet, wordt er gezorgd voor een vervangend product.